Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring

De persoonsgegevens van contactpersonen en afnemers van Light-art worden door ons met de grootste zorg behandeld. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

1.Verwerking persoonsgegevens

Light-art verwerkt persoonsgegevens voor de logistieke verwerking van producten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te relateren zijn aan een individu, zoals NAW-gegevens en contactgegevens. Light-art verwerkt voor haar verkoop- en leveringsprocessen diverse persoonsgegevens. Wij staan garant voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens en een adequate beveiliging van data.

2.Welke gegevens verwerkt Light-art?

Gegevens van leveranciers:

Gegevens van afnemer:

3.Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Light-art gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de inkoop, verkoop en levering van producten. Naast deze logistieke redenen hebben we ook aanvullende processen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden. Dit betreft o.a.:

4.Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw gegevens?

Om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, nemen wij passende technische en organisatorisch maatregelen. Dit betreft maatregelen op het gebied van de toegankelijkheid van gegevens voor medewerkers en beveiliging van data tegen inbreuk door derden.

5.Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Indien een account een jaar lang inactief is, wordt dit account met de gegevens verwijderd. Ook worden de gegevens van een voltooide bestelling zonder account na een jaar verwijderd. Gegevens van een mislukt of geannuleerde bestelling worden binnen 14 dagen verwijderd.

6.Vragen?

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via: contact@test.light-art.shop.

U heeft het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Light-art in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.